Privacy Statement & Disclaimer

Indefilm.nl neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

Indefilm.nl hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van Indefilm.nl, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met Indefilm.nl en zijn niet voldoende alleen om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van uw internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op Indefilm.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van Indefilm.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van Indefilm.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Indefilm.nl of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) Indefilm.nl.

Persoonsgegevens
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om Indefilm.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere sites & Advertenties
Indefilm.nl maakt gebruik van advertenties van derden op Indefilm.nl ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

Indefilm.nl bevat links waarmee u Indefilm.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Indefilm.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

Indefilm.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op Indefilm.nl
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken wij u dit te melden aan de webmaster.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster (info@indefilm.nl). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Affiliate links
Meerdere links naar o.a. producten en diensten van derden op deze website zijn zgn. affiliate links. Dit betekent dat zodra u, via één van deze links, op de website van de betreffende aanbieder zijn/haar product of dienst afneemt, Indefilm.nl daarvoor een bepaalde commissie ontvangt. Voor u verandert er niets: u betaalt niet meer en niet minder dan wanneer u zonder de tussenkomst van Indefilm.nl deze aanschaf zou doen. Wanneer u bijvoorbeeld een abonnement op een bepaalde webdienst afneemt wordt u klant van deze aanbieder; niet van Indefilm.nl. Zaken als support lopen ook direct via de aanbieder. De reden dat wij een commissie ontvangen, is dat de betreffende aanbieder Indefilm.nl beschouwt als iemand die een nieuwe klant aandraagt.

Afbeeldingen
De afbeedlingen op Indefilm.nl worden gebruikt ter promotie van de betreffende films en producten. Indefilm.nl claimt geen rechten over de afbeeldingen en foto’s welke gebruikt zijn ter ondersteuning of illustratie van een artikel. De auteursrechten voor alle visuele content op deze website behoren toe aan de rechtmatige eigenaren. Waar mogelijk benoemen wij de rechtmatige eigenaar. Wanneer u de rechtmatige eigenaar bent van een afbeelding of foto en u wenst dat deze hier niet getoond wordt, neem dan contact met ons op via info@indefilm.nl. De afbeeldingen worden vervolgens direct verwijderd.